Czy biuro rachunkowe potrzebuje ubezpieczenia OC?

Na przedsiębiorcę, który zawodowo zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, spoczywają różnego typu obowiązków wynikające z przepisów prawa księgowego. Jednym z najważniejszych z nich jest bezwzględny obowiązek wykupienia specjalnego ubezpieczenia OC. Czym jest takie ubezpieczenie, a także, przed czym właściwie będzie ono chroniło przedsiębiorcę?

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego — podstawowe informacje

Na kim konkretnie spoczywa obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dla biur rachunkowych? Jest to polisa, która muszą mieć wszyscy księgowi zajmujący się prowadzeniem ksiąg rachunkowych w formie usług. Polisa jest konieczna, aby zapewnić ochronę na wypadek powstawania ewentualnych szkód z tytułu prowadzonej działalności.

Na przedsiębiorcę, który zawodowo zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, spoczywają różnego typu obowiązków wynikające z przepisów prawa księgowego

Jak szybko właściciel biura księgowego musi wykupić stosowną polisę? Obowiązek ten nakładany jest na niego niemal do razu po rozpoczęciu wykonywania usług księgowych, gdyż polisa musi zostać wykupiona najpóźniej w następnym dniu. Dlaczego ubezpieczenie OC biura księgowego (iexpert.pl) jest tak istotne? Prowadzenie tego rodzaju działalności wiąże się z ogromnym ryzykiem popełnienia błędu. Biuro księgowe każdego dnia wykonywać będzie skomplikowane obliczenia, w trakcie których nawet najbardziej doświadczenie księgowi mogą popełnić z pozoru drobne pomyłki, które jednak przeistoczą się finalnie w bardzo poważne kłopoty finansowe. Stawka obowiązkowego ubezpieczenia wynosi do 10 tysięcy euro, co ma zagwarantować uchronienie obu stron przed ewentualnymi reperkusjami zaistniałej pomyłki.

Przed czym zabezpiecza ubezpieczenie OC?

Po powyższym opisie doskonale widać, jak ważne jest ubezpieczenie OC biura rachunkowego. Zabrakło jednak bardzo ważnej informacji, a mianowicie wyszczególnienia, co tak właściwie obejmuje ta polisa. Przed czym konkretnie może ona uchronić biuro rachunkowe i klienta, który skorzysta z jego usług?

Ubezpieczenie OC to typowa polisa zawodowa, która obejmuje błędy pracownika danego przedsiębiorstwa. Trzeba mieć w tym wypadku świadomość, że zawód księgowego obarczony jest dość sporym ryzykiem, a popełnione nawet drobne błędy przekładać się mogą na bardzo duże straty finansowe. Jeśli tylko kontrahent je dostrzeże i udowodni, że istnieje związek pomiędzy nimi a działaniem biuro księgowego, z tytułu polisy zostanie wypłacone mu odszkodowanie. Co jednak bardzo ważne, ubezpieczenie to nie obejmuje jedynie nieświadomych pomyłek, lecz również umyślne zaniechania pracownika biura księgowego. Jest to zatem naprawdę istotna ochrona dla kontrahenta oraz właściciela biura księgowego, który bez polisy musiałby ponosić odpowiedzialność za być może nawet umyśle działania swojego pracownika doprowadzającego klienta do szkody.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC biura rachunkowego?


W tym momencie zasadne jest pytanie, czy istnieją jakieś sytuacje, których ubezpieczenie OC dla biura księgowego nie obejmuje. Czy są jakieś sytuacje, podczas których nawet pomimo posiadania odpowiedniej polisy nie będzie można z jej tytułu uzyskać odszkodowania? Jak można się bez trudu domyślić, takich wyjątków jest dość sporo.

Polisa nie zadziała w sytuacji, gdy:

  • ubezpieczony przestał spełniać wszystkie konieczne warunki pozwalające mu prowadzić biuro rachunkowe,
  • uszkodzenie, utrata lub zniszczenie mienia nastąpiły w wyniku działalności najbliższego członka rodziny ubezpieczonego,
  • szkody podlegają karom umownym,
  • szkody powstały przez działania wojenne, rozruchy, zamieszki itp.

Bez względu jednak na pewne wykluczenia, które są typowe dla tego rodzaju polis, ubezpieczenie OC dla biura rachunkowego to rewelacyjna forma zabezpieczenia, dzięki której obie strony mogą czuć się całkowicie bezpiecznie, a ich interesy są w pełni zabezpieczone.

Jacek