Jak wybrać dobre ubezpieczenie od utraty dochodu?

Na każdym etapie życia mogą występować trudne do przewidzenia sytuacje. W tym wypadku warto wspomnieć między innymi o zwolnieniu z pracy. Jest to zdarzenie, które odbija się bardzo negatywnie na zdrowiu psychicznym oraz może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Z tego powodu polecane jest ubezpieczenie od utraty dochodu.

Czym jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu to polisa, która stanowi zabezpieczenie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Jej posiadanie jest szczególnie ważne w przypadku utraty dochodu oraz zaciągniętego kredytu. Przy braku polisy może bowiem dojść do braku płynności finansowej.

Czym charakteryzuje się tego typu polisa?

Na każdym etapie życia mogą występować trudne do przewidzenia sytuacje

Ubezpieczenie może być zawierane jako samodzielny produkt lub jako dodatkowa opcja umowy kredytowej. W tym jednak przypadku sam bank nie jest wierzycielem osoby ubezpieczonej, a jest nim towarzystwo ubezpieczeniowe współpracujące z danym podmiotem.

W jakich sytuacjach można skorzystać z wypłaty odszkodowania?

Poszczególne polisy mogą różnić się zapisami oraz zakresem świadczenia. Zwykle jednak wypłata odszkodowania następuje w momencie:

W jaki sposób wypłacane jest odszkodowanie?

Pieniądze z tego typu polisy mogą być wypłacane w momencie, w którym:

  1. doszło do upadłości firmy
  2. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę
  3. osoba nie może wykonywać pracy z powodu choroby lub wypadku.

Godna polecenia polisa stanowi zabezpieczenie na wypadek utraty źródła dochodu

W takiej sytuacji odszkodowanie wypłacane jest w trakcie zwolnienia lekarskiego, a jego wysokość zależy od określonych sum gwarantowanych ubezpieczenia. Co ważne, ubezpieczenie może być wypłacane zarówno w przypadku czasowej, jak i trwałej niezdolności do wykonywania danego zawodu.

Na co należy zwrócić uwagę wybierając tego typu produkty?

Godna polecenia polisa stanowi zabezpieczenie na wypadek utraty źródła dochodu. Co ważne, w wielu wypadkach uzyskane odszkodowanie umożliwia pokrycie raty kredytu lub koszty związane z utrzymaniem nieruchomości objętej kredytem. Koszt poszczególnych produktów zależy od kilku czynników. Wśród nich należy wymienić między innymi wysokość zaciągniętego kredytu, jak również określony wariant i zakres ubezpieczenia. Poza tym, na cenę danego produktu wpływa również wiek ubezpieczonego. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, dzięki czemu znalezienie polisy dostosowanej do bardzo indywidualnych potrzeb klienta zwykle nie stanowi większego problemu.

Jacek