Obowiązkowe OC architekta – na czym to polega?

Obowiązkowe OC architekta – na czym to polega?

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z dużą odpowiedzialnością cywilną, dlatego wymaga wykupienia stosownego ubezpieczenia OC. Nie inaczej jest w przypadku popularnego i prestiżowego zawodu architekta. Dlatego warto wiedzieć, kiedy architekt powinien wykupić obowiązkowe OC oraz co dzięki niemu może zyskać.

Kiedy należy wykupić obowiązkowe OC architekta?

Chcąc rozpocząć pracę jako architekt, trzeba najpierw zostać członkiem Polskiej Izby Architektów. W tym celu należy złożyć stosowne dokumenty, dokonać wpłaty wpisowej oraz wykupić obowiązkowe OC architekta. Przy czym obowiązkowe OC powinno się wykupić maksymalnie do 30 dni od momentu wpisania się na wspomnianą listę. Warto także pamiętać, że decyzja o przyjęciu do Polskiej Izby Architektów nie jest wydawana na miejscu i trzeba na nią czekać czasem nawet do dwóch miesięcy.

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z dużą odpowiedzialnością cywilną, dlatego wymaga wykupienia stosownego ubezpieczenia OC

Obowiązkowe OC architekta – co obejmuje?

Polisa OC dla architekta jest niezwykle ważna, ponieważ chroni go przed odpowiedzialnością cywilną jako osobę fizyczną, a nie jako firmę. Co istotne, obowiązkowe OC architekta ma zastosowanie, gdy szkoda jest wynikiem działania lub zaniechania w takich okolicznościach jak:

  • Wykonywanie samodzielnych czynności związanych z projektowaniem.
  • Wykonywanie samodzielnych czynności związanych ze sprawdzaniem projektów architektonicznych.
  • Wykonywanie innych działań w ramach posiadanych uprawnień.

Oczywiście każdy architekt może się także dodatkowo ubezpieczyć od innych nieprzewidzianych w standardowej polisie sytuacji.

Czego nie obejmuje obowiązkowe OC architekta?

obowiązkowe OC architekta to podstawa, aby móc bezpiecznie i efektywnie wykonywać ten zawód

W tym miejscu warto także wspomnieć o okolicznościach, których nie obejmuje ta podstawowa polisa. Przede wszystkim będą to szkody powstałe w wyniku działań pracowników zatrudnionych przez danego architekta lub sytuacje, w których szkoda powstanie po skreśleniu architekta z listy członków Polskiej Izby Architektów. Ponadto w ramach obowiązkowego OC ubezpieczyciel nie uzna szkody, która wynika z przekroczenia ustalonych kosztów albo wiąże się z koniecznością zapłacenia kar umownych. Również wszelkie sprawy związane z plagiatem, czy naruszeniem praw autorskich oraz wadliwą eksploatacją zaprojektowanych budynków nie podlegają standardowemu ubezpieczeniu OC architekta.

Podsumowując, obowiązkowe OC architekta to podstawa, aby móc bezpiecznie i efektywnie wykonywać ten zawód. Jednak ryzyko związane z odpowiedzialnością cywilną oraz karną w tej branży jest na tyle duże, że naprawdę warto zastanowić się nad wykupieniem dodatkowej polisy.

 

 

Jacek