Ubezpieczenie OC dla radcy prawnego

Radcowie prawni, jak i również adwokaci muszą być posiadaczami ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten jest nałożony na tą grupę zawodową poprzez ustawę odnośnie prawa o adwokaturze, a także Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku. Dobrze jest wiedzieć, że bez posiadania ważnej polisy OC, radca prawny nie może świadczyć usług w żadnym zakresie w ramach swojej działalności zawodowej. W związku z tym, nie może udzielać porad radcowskich, pisać pism, a także reprezentować klientów na sali rozpraw.

Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego

Każdy radca prawny musi wykupić polisę odnośnie obowiązku posiadania ubezpieczenia na wypadek:

 • szkód w opracowywaniu projektów aktów prawnych
 • występowania przed urzędami, oraz sądami
 • wyrządzenia szkód przy wykonywaniu codziennych czynności zawodowych w ramach pomocy prawnej.

Zalety wykupienia OC radcy prawnego

Poprzez wykupienie polisy OC radca prawny zyskuje:

 • pokrycie szkód wyrządzonych w drodze własnych błędów
 • rzetelną, oraz sprawną obsługę od podpisania wniosku w towarzystwie, do ewentualnych wypłat odszkodowań
 • spełnienie obowiązku wynikającego z ustaw
 • poczucie bezpieczeństwa
 • minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności.

Dodatkowe OC radcy prawnego

Jeśli standardowe ubezpieczenie radcy prawnego to za mało, można pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu.  Kwotę ubezpieczenia można podwoić nawet do miliona euro. W ramach różnych dodatkowych świadczeń każdy radca prawny, czy adwokat, może ubezpieczyć swoją kancelarię na wypadek konsekwencji nieszczęśliwych wypadków.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC radcy prawnego

Przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej w związku z odpowiedzialnością cywilną, bądź świadomy takich wyłączeń jak:

 • szkody wycenione na kwotę wyższą jak 50 000. Limity odnośnie kwot wynikają z rozporządzania.
 • szkody, takie jak uszkodzenia, lub zniszczenia przez ubezpieczoną osobę małżonkowi, lub innej bliskiej osobie, a także osobie która prowadzi z nią swój biznes
 • szkody powstałe po skreśleniu radcy prawnego z listy adwokatów
 • szkody wynikające z działań wojennych, zamieszek, ale także aktów terroru.

Radca prawny musi mieć na uwadze, że w każdym mieście w kraju, szuka się radcy prawnego, oraz że często do wyboru jest bardzo dużo nazwisk. Potencjalny klient ma prawo zobaczyć ważną polisę ubezpieczeniową na wypadek szkód powstałych w wyniku pracy, oraz że po prostu wartą ją z tego powodu mieć. Należy pamiętać, że koszty wynikające z opłaty polisy są niewielkie w porównaniu z utraconych korzyści w momencie, kiedy się jej nie posiada. Polisę można zakupić przez Internet, infolinię, czy kontakt bezpośredni w biurze ubezpieczyciela. Są one ogólnodostępne, oraz nie wymagające czasowo.

Podsumowanie

Prawnie nie ma możliwości, aby radca prawny, lub adwokat nie posiadał ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej na wypadek szkód. Obowiązek na te grupy zawodowe został nałożony poprzez rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2003 roku. Bez tego ubezpieczenia radca nie może świadczyć usług zawodowych, oraz nie może prowadzić firmy. Ubezpieczenie pokrywające szkody do kwoty 50000 euro, lub jej równowartości, zostało uregulowane w sposób równy, również w rozporządzeniu. Jeśli radca prawny, lub adwokat chce skorzystać z wyższym sum ubezpieczenia, musi swoją polisę rozszerzyć nieobowiązkowo pod kątem innych zakresów oferowanych usług przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisa OC przede wszystkim jest dla radcy prawnego formą bezpieczeństwa, oraz wymogiem prawnym.

Jacek