Ubezpieczenie utraty dochodu – na czym polega i kiedy warto się zdecydować na tego typu polisę?

Ubezpieczenie utraty dochodu – na czym polega i kiedy warto się zdecydować na tego typu polisę?

Wielu z nas miałoby trudności z utrzymaniem podstawowych wydatków, takich jak kredyt hipoteczny i czynsz, gdybyśmy stracili dochód z powodu choroby lub wypadku. Można się jednak na takie okoliczności zabezpieczyć, ponieważ istnieje ubezpieczenie utraty dochodu. Jest to długoterminowa polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia regularny dochód do czasu przejścia na emeryturę lub powrotu do pracy. Dowiedz się, jak to działa, kiedy jest potrzebne i o czym należy pomyśleć przy tego typu ubezpieczenia.

Jak działa ubezpieczenie ochrony dochodu?

Ubezpieczenie ochrony dochodu:

  • zapewnia regularne płatności, które zastępują część dochodu w przypadku, jeśli nie możesz pracować z powodu na przykład wypadku, czy choroby.
  • świadczenia wypłacane są do momentu, gdy będziesz mógł/ mogła ponownie podjąć pracę – lub do momentu przejścia na emeryturę, śmierci lub zakończenia okresu obowiązywania polisy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  • zazwyczaj wypłaca się od 50% do 65% dochodu w przypadku niezdolności do pracy.
  • takowe ubezpieczenie utraty dochodu obejmuje większość chorób, które powodują niezdolność do pracy – krótko- lub długoterminową.
  • można ubiegać się o odszkodowanie tyle razy, ile jest to konieczne w okresie obowiązywania polisy.

Wielu z nas miałoby trudności z utrzymaniem podstawowych wydatków, takich jak kredyt hipoteczny i czynsz, gdybyśmy stracili dochód z powodu choroby lub wypadku

Warto jednak zaznaczyć, że tego typu ubezpieczenie to nie to samo, co ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby, które polega na tym, że wypłaca się jednorazową kwotę ryczałtową w przypadku choroby. Oczywiście w związku z tym składki na ubezpieczenie od utraty dochodu są wyższe.

W jakiej sytuacji warto zdecydować się na ubezpieczenie od utraty dochodu?

Kiedy jesteśmy niezdolni do pracy z powodu choroby lub wypadku, można założyć, że pracodawca będzie nadal zapewniał nam pewien poziom dochodów. W praktyce jednak pracownicy mają często wypłacany niewielki rządowy zasiłek chorobowy. Dodatkowo bardzo niewielu pracodawców wspiera swoich pracowników przez długi okres czasu, jeśli są oni chorzy. Warto jednak upewnić się, jakie korzyści zapewnia Ci pracodawca w przypadku choroby.

Dlatego generalnie warto się ubezpieczyć i spać spokojnie. W zależności od poziomu posiadanych oszczędności utrata dochodu może sprawić, że wkrótce nie będziesz w stanie opłacić podstawowych rachunków domowych, takich jak kredyt hipoteczny/czynsz i media. Może to być szczególnie trudne, jeśli jesteś samozatrudniony i nie masz prawa do zasiłku chorobowego.

Niemniej jednak, ubezpieczenie tego typu może nie być potrzebne, jeśli możesz utrzymać się z zasiłku chorobowego – na przykład masz pakiet świadczeń pracowniczych, który zapewnia dochód przez 12 miesięcy lub dłużej, lub możesz przetrwać dzięki zasiłkom rządowym – pod warunkiem, że wystarczą one na pokrycie wszystkich wydatków. Nie będzie także potrzebne, jeśli masz wystarczające oszczędności, aby się utrzymać.

Wielu z nas miałoby trudności z utrzymaniem podstawowych wydatków, takich jak kredyt hipoteczny i czynsz, gdybyśmy stracili dochód z powodu choroby lub wypadku

3 kwestie, o których warto pomyśleć przy zakupie ubezpieczenia ochrony dochodu

  • Bądź szczery co do swojej historii medycznej

Gdy złożysz wniosek, ubezpieczyciel sprawdzi Twoją historię medyczną. Jeśli nie udzieliłeś prawdziwych lub dokładnych odpowiedzi we wniosku, lub czegoś nie ujawniłeś, możesz nie otrzymać wypłaty, której potrzebujesz.

  • Przeczytaj drobny druk

Upewnij się, że dokładnie wiesz, co jest, a co nie jest objęte ubezpieczeniem. Należy pamiętać, że definicje i wyłączenia (co nie jest objęte ubezpieczeniem) mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela.

  • W razie potrzeby zaktualizuj swoją ochronę ubezpieczeniową

Okoliczności mogą się zmieniać w czasie, więc regularnie przeglądaj swoją polisę, aby upewnić się, że nadal obejmuje to, czego potrzebujesz. Na przykład, jeśli urodzi Ci się dziecko lub zaciągniesz nowy kredyt hipoteczny, możesz potrzebować większy zakres ochrony, niż obecnie zapewnia twoja polisa. Lub jeśli dostaniesz nową pracę, która zapewnia bardziej hojny zasiłek chorobowy, możesz chcieć obniżyć poziom ochrony.

Jacek