Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Od momentu, gdy Polska weszła do Unii Europejskiej, rozpoczął się powolny proces zainteresowania naszym krajem jako miejscem do życia. Zapewne nigdy nie będzie ono tak dynamiczne jak pragnienie Polaków przeprowadzenia się na stałe za granicę, ale wyraźnie można odnotować coraz większą liczbę cudzoziemców poszukujących pracy i pomysłu na biznes wśród naszych rodaków.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca z Unii Europejskiej – stan aktualny

Przeniesienie się na stałe do innego państwa natychmiast kreuje mnóstwo problemów do rozwiązania. Trzeba uporządkować je jak najszybciej, by bezpiecznie funkcjonować w obcym sobie państwie. Mniej kłopotów odnotowują cudzoziemcy przenoszący się do Polski z kraju również znajdującego się w Unii Europejskiej. Mogą oni korzystać z kilku form ubezpieczenia:

 • mogą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • mogą korzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie
 • mogą zdecydować się na prywatne ubezpieczenie na pokrycie kosztów leczenia w Polsce.

Z bezpłatnych usług medycznych cudzoziemiec może korzystać w Polsce pod warunkiem, że posiada Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. Może to być również oficjalny certyfikat tymczasowy. Jeżeli cudzoziemiec nie może powołać się na powyższe dokumenty może skorzystać ze świadczeń odpłatnie a dopiero po powrocie do macierzystego kraju starać się tam o zwrot poniesionych kosztów.

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców spoza UE

Cudzoziemcy przebywający w naszym kraju a pochodzący spoza UE również mogą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu medycznemu lub mogą się o niego starać, jednak pod kilkoma warunkami:

 • jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce i ma zamiar podjąć pracę
 • otrzymał zezwolenie na osiedlenie się w Polsce
 • posiada zgodę na pobyt rezydenta długoterminowego
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany
 • posiada zezwolenie na zamieszkanie w Polsce na czas określony
 • posiada status uchodźcy
 • korzysta z ochrony czasowej.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców


Powyższe warunki dotyczą tych cudzoziemców, którzy chcieliby przystąpić do państwowego systemu opieki zdrowotnej funkcjonującej w naszym kraju. Dla tych osób również oraz dla wszystkich tych cudzoziemców, którzy nie mogą skorzystać z państwowego systemu lub jest ona dla nich niewystarczająca istnieje rozwiązanie oparte na prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym dla cudzoziemców. Mogą skorzystać z niego wszyscy cudzoziemcy, zarówno ci posiadający obywatelstwo jednego z krajów UE lub krajów zrzeszonych w EFTA oraz cudzoziemcy spoza tego obszaru.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez najsilniejsze sieci ubezpieczycieli lub przedsiębiorstwa świadczące jednocześnie usługi medyczne oferują niezwykle zróżnicowany i bogaty pakiet świadczeń, który może zawierać:

 • konsultacje medyczne u lekarza pierwszego kontaktu oraz specjalistów
 • realizację badań diagnostycznych
 • korzystanie z leczenia w klinikach prywatnych
 • pokrycie kosztów leczenia pacjenta w szpitalu
 • pomoc stomatologiczną, doraźną i stałą opiekę dentystyczną
 • transport medyczny
 • transport zwłok na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej w tym zakresie.

Każdy z ubezpieczycieli tworzy własny pakiet oraz jego gradację w zależności od kosztów i zakresu świadczeń. Wszystkie informacje zawierane są w polisie ubezpieczeniowej. Osoba ubezpieczona ma możliwość dokonania elastycznego doboru przyznawanych świadczeń w zależności od swoich potrzeb zdrowotnych przed jej podpisaniem oraz później, zachowując jednak określony tryb wprowadzania zmian. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca może wyczerpywać de facto wszystkie doraźne potrzeby pacjenta.

Jacek