Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca 

Coraz więcej obcokrajowców pyta o możliwość dodatkowego prywatnego ubezpieczenia. Jak to wygląda w praktyce?

Korzystanie bezpłatnie z opieki zdrowotnej dla obcokrajowca

Istnieją określone sytuacje, w których obcokrajowiec może skorzystać bezpłatnie z opieki zdrowotnej w Polsce. Jeżeli dana osoba jest ubezpieczona w państwach członkowskich UE/EFTA, a jej pobyt ma charakter tymczasowy, to może skorzystać z: leków refundowanych, gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, oraz zaopatrzenia w środki pomocnicze, oraz przedmioty ortopedyczne.

Jeżeli obcokrajowiec jest ubezpieczony w Polsce, to posiada takie same prawa do leczenia jak obywatele Polski.

Istnieją także państwa, z którymi Polska podpisała tak zwane porozumienie dwustronne. Jeżeli obcokrajowiec jest obywatelem, któregoś z nich to może skorzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej gdy: ulegnie wypadkowi oraz nagle zachoruje.

Warto w tym miejscu nadmienić, że jeżeli obcokrajowiec ma zamiar ubiegać się o otrzymanie wizy krajowej lub wizy Shengen, to do składanego wniosku musi dołączyć ubezpieczenie, które w swojej polisie musi pokrywać wszelkie wydatki, które mogą się pojawić w przypadku nagłego zachorowania lub śmierci

Bez ubezpieczenia może także skorzystać z odpłatnej opieki medycznej.

Oferty ubezpieczeń zdrowotnych dla obcokrajowców

Na rynku polskich ubezpieczeń wiele różnych towarzystw i firm ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie kilka wersji pakietów ubezpieczeń dla obcokrajowców. Warto dokładnie się z nimi zaznajomić i wczytać w nie, aby wybrać takie, które będą dla danej osoby jak najkorzystniejsze. Nieraz różnice między nimi są dość spore, tak więc roztropne będzie przeczytanie, co dokładnie gwarantuje dana polisa ubezpieczeniowa.

Samo takie ubezpieczenie dla obcokrajowca jest jak najbardziej słuszne i korzystne. Plusem jest to, że dzięki sporej ofercie różnych firm i towarzystw ubezpieczeniowych są one dość elastyczne, a co za tym idzie można je odpowiednio dopasować, pod potrzeby danej osoby.

Ubezpieczenie a wiza

Istnieją określone sytuacje, w których obcokrajowiec może skorzystać bezpłatnie z opieki zdrowotnej w Polsce

Warto w tym miejscu nadmienić, że jeżeli obcokrajowiec ma zamiar ubiegać się o otrzymanie wizy krajowej lub wizy Shengen, to do składanego wniosku musi dołączyć ubezpieczenie, które w swojej polisie musi pokrywać wszelkie wydatki, które mogą się pojawić w przypadku nagłego zachorowania lub śmierci. Ważne jest także to, że ta suma nie może być niższa niż 30 tysięcy EUR. Polisa musi trwać tyle samo czasu, ile ma trwać wiza, o którą się ubiega obcokrajowiec. Okres takiego ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców trwa od 30 dni do 1 roku.

Co gwarantuje ubezpieczenie dla obcokrajowca

Różne firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają polisy, które różnią się między sobą i to dość sporo. Warto w tym miejscu jednak podkreślić, że praktycznie każda z nich oferuje jeden stały niezmienny pakiet, w skład którego zalicza się finansowanie między innymi:

  • udzielenia niezbędnej pomocy lekarskiej,
  • kosztów przepisanych leków,
  • badań niezbędnych do udzielenia diagnozy,
  • kosztów pobytu w szpitalu,
  • kosztów transportu do placówki medycznej, jak również od lekarza do placówki, albo pomiędzy placówkami,
  • kosztów transportu do kraju stałego miejsca zamieszkania, czyli tak zwana repatriacja,
  • kosztów transportu z danej placówki medycznej do obecnego miejsca zamieszkania (jeżeli jest to zasadne z przyczyn medycznych),
  • kosztów transportu zwłok do kraju stałego miejsca zamieszkania.
  • kosztów leczenia stomatologicznego w przypadku nagłego i ostrego bólu zęba bądź zębów.


Ponadto można wykupić dodatkowe inne opcje, które poszerzają możliwości finansowania. Warto wczytywać się zatem dokładnie w daną umowę i polisę, przed jej podpisaniem i zawarciem z konkretną firmą lub towarzystwem ubezpieczeniowym.

Bardzo ważne jest także stosowanie się do przepisów oraz wszelkich reguł bezpieczeństwa, które obowiązują w danym kraju.

Jacek