Obowiązkowe OC lekarzy – co warto wiedzieć?

Obowiązkowe OC lekarzy – co warto wiedzieć?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, iż lekarze prowadzący działalność lekarską są zobligowani do tego, aby posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dobrze byłoby więc dowiedzieć się czegoś na ten temat. Przydatna będzie na pewno wiedza odnośnie zakresu takiego ubezpieczenia oraz minimalnych wymagań, jakie musi ono spełniać.

Jakie powinno być ubezpieczenie OC lekarzy?

Obowiązkowe OC lekarzy wynika z przepisów prawa polskiego, a konkretniej z ustawy o działalności leczniczej. Ma ono oczywiście na celu zabezpieczenie pacjentów przed  ewentualnymi szkodami, które zostaną im wyrządzone. Każda działalność lecznicza jest przecież obarczona jakimś ryzykiem. Jeżeli chodzi o minimalną sumę ubezpieczenia, powinna ona wynosić 500 000 złotych. Nie sposób jednak ukryć, że nie zawsze takowa kwota okazuje się wystarczająca. Z tego też względu, niektórzy lekarze decydują się na zakupienie ubezpieczenia na wyższą kwotę.

Jakie korzyści gwarantuje ubezpieczenie?

Jeżeli chodzi o korzyści wynikające z ubezpieczenia, są one naprawdę nie do przecenienia. Dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu OC lekarz nie musi obawiać się o to, że za szkody wyrządzone pacjentom zapłaci z własnej kieszeni. Co ciekawe, mowa tutaj nie tylko o szkodach fizycznych, ale również o szkodach psychicznych. Dzięki ubezpieczeniu lekarze będą mogli też liczyć na pokrycie ewentualnych kosztów postępowania sądowego. Warto zwrócić także uwagę na aspekt psychiczny. Świadomość tego, że ma się wykupione ubezpieczenie daje lekarzowi poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Nie musi on bowiem obawiać się o to, że zostanie narażony na poważne konsekwencje finansowe, które zagrożą jego płynności finansowej.

Czego ubezpieczenie OC lekarza nie obejmuje?

Wiele osób może zastanawiać się nad tym, czego ubezpieczenie OC nie obejmuje. Otóż jak sama nazwa wskazuje, zakres ubezpieczenia OC lekarzy będzie dotyczył tylko i wyłącznie działalności powiązanej z pracą lekarską. Jeżeli zatem lekarz wyrządzi komuś szkodę niezwiązaną z prowadzoną przez niego praktyką lekarską, nie będzie mógł liczyć na to, że kwota ubezpieczenia pokryje koszty związane z wypłatą ewentualnego odszkodowania. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że brak ubezpieczenia naraża lekarza nie tylko na koszty finansowe, które mogą być bardzo wysokie, ale również na utratę zaufania. Dotyczy to oczywiście zaufania pacjentów, ponieważ zdecydowana większość z nich, jeżeli nie wszyscy, wolą korzystać z usług lekarzy, którzy polisę ubezpieczeniową wykupili.

Co jeszcze warto mieć na uwadze?

Obowiązkowe OC dotyczące lekarzy jest niezwykle potrzebne i to zarówno dla samych lekarzy i ich rodzin, jak i dla pacjentów. Z tego właśnie względu, lekarz starannie powinien przemyśleć kwestię wyboru ubezpieczyciela. Warto bowiem zaznaczyć, że medykowi pozostawia się w tejże kwestii dowolność, co ucieszy zdecydowaną większość lekarzy. Każdy z nich powinien zatem zapoznać się z ofertami co najmniej kilku różnych ubezpieczycieli. Dzięki temu możliwe będzie dokonanie najbardziej satysfakcjonującego wyboru. Konieczne jest rzecz jasna zapoznanie się ze wszystkimi aspektami konkretnej oferty. Niektórym osobom pomóc może zapoznanie się z opiniami innych lekarzy na temat danej firmy ubezpieczeniowej. Kiedy już dokona się wyboru, należy zaś starannie przeczytać umowę, zanim zostanie ona podpisana. Jeżeli cokolwiek będzie wzbudzało wątpliwości, warto porozmawiać o tym od razu. Umowa powinna zostać podpisana dopiero wówczas, gdy nie będzie się miało żadnych wątpliwości.

Jacek